FELV/FIV

FeLV staat voor Feline Leukemie Virus of leucose en is een virusziekte met een dodelijke afloop. Het virus kan leukemie (tumoren van de witte bloedcellen) veroorzaken, maar dit is niet de ziekte die het meeste optreedt na infectie. Het virus tast namelijk het immuunsysteem van de kat aan waardoor ze gevoeliger zijn voor infecties.

Na infectie vermeerdert het virus zich in de tonsillen in de keel en verspreidt zich naar het beenmerg, lymfevaten en lymfeknopen. Het virus komt in het bloed en vanaf dan is het aan te tonen door middel van een bloedtest. Als de speekselklier wordt geïnfecteerd dan zal de kat virus gaan uitscheiden en vanaf dan is de kat besmettelijk voor andere katten!.

Vooral speeksel bevat dus hoge concentraties virus en dit is ook de voornaamste manier van overdracht van de ene kat op de andere. FeLV wordt voornamelijk door langdurig sociaal contact met andere katten overgedragen. Denk bijvoorbeeld aan uit elkaars bakje eten of elkaar wassen, want via speeksel, bloed, urine en ontlasting kan het virus overgebracht worden. Een drachtige poes kan het virus via de placenta overbrengen op haar kittens (en later via de moedermelk). Dit kan leiden tot abortus of geboorteafwijkingen maar er kunnen ook gezonde kittens geboren worden die alleen virusdrager blijven.

FeLV wordt voornamelijk door langdurig sociaal contact overgedragen, maar ook door een bijtwond met vechten. Bij FIV daarentegen geschied de voornaamste overdracht veel meer door een directe bijtwond met vechten en in veel mindere mate door langdurig sociaal contact. De stichting FIV/FelV vangt liefdevol besmette dieren op die elders geen kans meer zouden hebben, een uniek initiatief. Kijk voor meer informatie op de website: www.fiv-felv.nl

Welke katten worden er ziek?
Gezonde, sterke katten met een goed immuunsysteem kunnen het virus bestrijden en overwinnen. Deze katten scheiden geen virus uit en worden er niet ziek van. Katten die het virus niet kunnen bestrijden, bijvoorbeeld door een vermindere weerstand, zullen het virus gaan uitscheiden. Zij zijn zelf nog niet ziek maar al wel besmettelijk voor andere katten. Ze worden daarom ook wel "dragers" genoemd. In de loop van enkele maanden tot jaren (3 jaar) zullen zij ziekteverschijnselen gaan vertonen.

Symptomen
- Tumoren. De meest voorkomende tumor is maligne lymfoom maar ook leukemie, tumoren in lever, nieren, buikvlies of milt kunnen ontstaan
- Bloedarmoede doordat het beenmerg niet goed meer functioneert
- Vermageren
- Benauwdheid
- Koorts
- Sloomheid
- Zwelling van lymfeknopen
- Oogontstekingen zoals uveitis
- Slecht eten
- Voortplantingsproblemen bijvoorbeeld abortus, sterfte van pasgeboren kittens, onvruchtbaarheid
- Verlammingsverschijnselen

Prognose 
Helaas is FeLV niet te genezen. De secundaire bacteriële ontstekingen kunnen met antibiotica bestreden worden. Katten die daadwerkelijk ziek zijn zullen helaas overlijden. (50% is overleden binnen 1 jaar, 90% binnen 3 jaar) Hoelang de kat nog kan leven met zijn ziekte is afhankelijk van de symptomen en zijn weerstand. De kat dient in ieder geval apart gehouden te worden van andere katten in verband met het besmetten van andere katten. Dit betekent dat de kat ook niet naar buiten mag, omdat hij dan andere katten kan besmetten.

Preventie
De enige manier om FeLV te voorkomen is om de kat binnen te houden en niet in contact te laten komen met andere katten. In een FeLV vrije cattery worden alleen nieuwe katten in huis genomen die uit een veilige omgeving komen waar regelmatig getest wordt op FeLV/FIV en waarvan de ouderdieren negatief getest zijn. Het bestrijden van FeLV berust vooral op het opsporen van dragers die ongemerkt andere katten besmetten. Dit dient vooral in grotere groepen katten regelmatig gedaan te worden, bijvoorbeeld dus bij cattery's of een dierenasiel.


FIV=Feline Immunodeficientie Virus of kattenaids

FIV staat bij de meeste mensen bekend als kattenaids. Er zijn veel overeenkomsten tussen FIV en FeLV. Zo zijn het beiden virusziekten die het immuunsysteem aantasten. Het virus is verwant aan het humane HIV maar is absoluut niet besmettelijk voor mensen.

Besmetting
Net als bij mensen wordt dit virus overgebracht door bloedcontact. Infectie komt vooral door vecht- en bijtwonden. In mindere mate kunnen katten elkaar ook besmetten door langdurig sociaal contact. Maar anders dan bij FeLV komt dit maar weinig voor.

Symptomen
Zoals gezegd tast FIV het immuunsysteem aan. De infectie verloopt in een aantal stadia.
- Stadium 1 acute stadium: De kat is wel besmet maar vertoont vrijwel geen ziekte verschijnselen. Een enkel dier heeft wat koorts.
- Stadium 2 Asymptomatische fase: Deze fase kan vrij lang duren, soms wel langer dan 5 jaar. In deze fase kan de kat wel andere dieren besmetten, maar heeft zelf geen symptomen.
- Stadium 3: In deze fase heeft de kat allerlei vage, algemene symptomen, zoals koorts, oogontstekingen, verminderde eetlust en vermageren.
- Stadium 4 AIDS gerelateerd stadium: In deze fase komen de meeste dieren bij de dierenarts. De eigenaar ziet dat er wat mis is, al zijn de klachten vaak wat algemeen. Zo zien we tandvleesontstekingen, oogontstekingen, vermageren, lymfe-knoopzwelling, benauwdheid en diarree. Vaak wordt dit steeds erger.
- Stadium 5 AIDS: Uiteindelijk bereikt een deel van de katten het stadium dat je kunt vergelijken met AIDS. De kat vermagert, krijgt chronische ziekteproblemen en allerlei infecties die hij niet meer kan overwinnen, zoals longontsteking. Een enkele keer zien we ook zenuwafwijkingen.

Behandeling/Prognose
Ook voor kattenaids is er geen remedie mogelijk, wel kunnen de secundaire infecties behandeld worden. Er bestaat echter geen vaccin, de ziekte is dus uiteindelijk altijd dodelijk.

Preventie
Als een kat kattenaids heeft is het heel belangrijk dat de kat gescheiden wordt gehouden van andere katten. Hij zal dus niet meer naar buiten mogen, hoe moeilijk dit soms ook is. Daar kan hij namelijk een hoop andere katten besmetten. Het grootste probleem is natuurlijk dat de kat de eerste jaren geen verschijnselen heeft, maar wel andere dieren kan besmetten hetgeen erg sluipend en verradelijk is.